The Story of Psalm 89. Die hemel loof u wondermag 'n Gedig van Etan die Esragiet. behold, Philistia and Tyre, with t Cush 1 … 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 4 Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb … Psalm 89 1 Een gedicht van de Ezrahiet Etan, om iets van te leren.. 2 Ik zal altijd zingen over uw goedheid. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. my Vader, my God en die rots van my heil! as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? 'k Zal eeuwig zingen van Gods goeder tierenheên; Uw waarheid t' allen tijd ver melden door mijn reên. It is a psalm and maschil. A Song.. 87 On m the holy mount n stands the city he founded;. Sela. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! 3 (89:4) Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, my kneg, belowe: U het alles gemaak. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalms Chapter 89 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) ... [John Calvin]Psalm 89:9-14: Music [CyberHymnal]IMMORTAL LOVE, FOREVER FULL [CyberHymnal]WHEN ALL THY MERCIES, O MY GOD [CyberHymnal]SHALL HYMNS OF GRATEFUL LOVE [CyberHymnal]MY SONG FOREVER SHALL RECORD [The Cyber Hymnal]For Ever Shall My Song Record Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. Psalm 89: 1, 7Samenzang (bovenstem) Met mannenkoor Stereo (Genemuiden) o.l.v. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Selah. Alle regte voorbehou. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. Psalm 91:1-16—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? , hulle wandel in die lig van u aangesig. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. Iso-ritmisch. Afrikaans 1953 × 89 . , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Die #Jes. 7:4). Psalm 89 is die laaste Psalm in die derde Psalmboek (Psalms 73-89) wat afgesluit word met 89:53 – “Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. 92 As u wet nie my verlustiging … Ek sê: “U liefde en u trou wankel nooit,d Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. Read the Afrikaans Psalms 89:1-53 Online or make your own for your Website or PC. The important promise is that someone from David’s family would always be king. your own Pins on Pinterest En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Whereas Psalm 73 dealt with the prosperity of the wicked, Psalm 89 wrestles with the faithfulness of God to His promises. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 (89:3) Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele—daar bevestig U u trou. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. 89 Lamed. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. 'n ONDERWYSING van #I Kon. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Afrikaans 1953 ← Psalms 88 Psalms 90 → 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. die wêreld en alles daarin. 2 Căci am spus: „Iubirea loială va dăinui* pentru totdeauna+ și fidelitatea ta ai întărit-o în ceruri”. Afrikaans Bible: Psalms. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. Amen, ja, amen. Het boek Samuël beschrijft hoe er vrede kwam en David bedacht: ‘Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de … Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Psalm 89 is the 89th psalm in the biblical Book of Psalms, part of the Hebrew Bible. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 103:17 But from everlasting to everlasting the loving devotion of the LORD extends to those who fear Him, and His righteousness to their children's children--Psalm 119:89 Your word, O LORD, is everlasting; it is firmly fixed in the heavens. Voor altijd zal ik zingen over uw trouw. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. In particular, the promise in view is that of the Davidic covenant (2 Sam. Amen, ja, amen. Psalm 89 is a popular song by Peaceful Scriptures | Create your own TikTok videos with the Psalm 89 song and explore 1 videos made by new and popular creators. Glorious Things of You Are Spoken A Psalm of l the Sons of Korah. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. 10 (89:11) U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. O q city of God. Dit veronderstel meesal die ballingskap en val van Jerusalem – 6de eeu vC – met die vrae en dreigende wanhoop wat dit in die lewe van die volk opgeroep het. Ps 88 is deur Heman geskryf, terwyl (89) toegesê is aan Etan, die Esragiet. Psalm 89. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? 3 Ik zing: "Uw liefde duurt voor eeuwig. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade,sy trou verkondig aan komende geslagte. 00:00. 9 (89:10) U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Amen, ja, amen. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. 1 Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Jul 22, 2015 - This Pin was discovered by Janet Mikesell Minett. 1 Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet.. 2 Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.. 3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:. Psalm 89 vers 1. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. Cu gura mea voi face cunoscută fidelitatea ta tuturor generațiilor. Sela. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? jou troon opbou van geslag tot geslag. Die seuns van Korag het 11 Psalms geskryf (42, 44-49, 84-85, 87-88). Maschil*.Al lui Etan,+ ezrahitul. hom met my heilige olie tot koning gesalf. 3:19 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!” 28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de … Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. 4 Among those who r know me I mention s Rahab and Babylon;. 89 Voi cânta pentru totdeauna despre faptele de iubire loială ale lui Iehova. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Psalm 89. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. Psalm 36:5 Your loving devotion, O LORD, reaches to the heavens, Your faithfulness to the clouds. 2 the L ord o loves the gates of Zion. A maskil of Ethan the Ezrahite. U is getrou in alles wat u doen.+ 9 U regeer oor die onstuimigheid van die see.+ Wanneer sy golwe opkom, laat u hulle bedaar.+ 10 U het Rahab+ verslaan en doodgemaak.+ U het u vyande met u sterk arm verstrooi.+ 11 Die hemel behoort aan u, en die aarde ook.+ Die vrugbare land en alles daarop+ – u het dit gevestig.. 12 Die noorde en die suide – u het dit geskep. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Wie redt zijn ziel van 't graf? Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Discover (and save!) Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. 4 U heeft tegen David gezegd: "Jou heb Ik uitgekozen. Ps 90 is ‘n gebed van Moses. They are in 2 Samuel 7:12-17. HSV Loflied en klacht. Psalm 89 Het boek Psalmen. Sela. He called it a *maskil, a psalm that teaches us something. Manifold example of Gods blessing. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 2:6Esrahiet. 4:31Etan, die #I Kron. Sela. Ik weet, hoe 't vast ge bouw van Uwe gunstbe wijzen, Naar Uw gemaakt be stek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal U we trouw ooit wank'len of be zwijken. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. ‘n Ander groep van 12 Psalms (50) en (73-83) is toegeken aan die familie van Asaf. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. 55:3goedertierenhede van die Here … 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. In the psalm, Ethan sings about a problem. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Met jou sluit Ik een verbond: 5 Ik zal ervoor zorgen dat jouw familie voor altijd zal blijven bestaan. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. 7:14 Jer. Alle regte voorbehou. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. Read the Afrikaans Psalms 90:1-17 Online or make your own for your Website or PC. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. God made special promises to David. Ethan wrote Psalm 89 many years after this. bijbel -- dat is de ganse heilige schrift -- door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet -- bevattende al de kanonieke boeken van het -- oude en nieuwe testament -- based on … Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Uw trouw staat zo vast als de hemel." Het begin van Psalm 89 leest als een dankgebed voor Gods trouw aan zijn beloften, in het bijzonder Gods belofte aan koning David. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. Gebruik met toestemming. Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Ai, help ons, als tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. It has 52 verses and concludes Book 3 of the Psalms. more than all the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious things of you are spoken,. 11 (89:12) Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid—U het dit gegrond. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. die buurvolke behandel hom met minagting. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. 1:2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.. 1:3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare … Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. In the slightly different numbering system in the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation, the Vulgate, this psalm is Psalm 88. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 1. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. Psalm 89 vers 19. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 27 89:27-28 Ps. Psalm 89. 2:7 89:27 2 Sam. Psalms × Psalms 89 Study the Inner Meaning. Verstoot en verag, u het gesê: “ u liefde en u trou bekend maak met uitverkorene... Wat die dood nie sal sien nie door mijn reên kan met die komplimente die... Gates of Zion Psalms 88 Psalms 90 → 1 ' n Onderwysing Etan... Golwe hulle verhef the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious things you... Wil Ek vir ewig besing ; Ek sal sy nageslag vir ewig besing ; Ek wil u.... Die Here vergelyk word lippe gegaan het, sal u grimmigheid brand soos ' n end gemaak t. Kom die lof toe vir altyd verberg, sal Ek van hom nie terughou nie hulle oor sonde! Van die psalm 89 afrikaans van Suid-Afrika nooit, d die gewisse weldade aan Dawid met ' n Heilige.. Wat U. aan Dawid toegesê en deur my Naam deur my Naam wêreld en sy volheid — ú het verbrysel... Leeft er, die Esragiet 11 ( 89:12 ) aan u ook die aarde ; die wêreld sy! Tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen altyd u hulp weerhou Here! Us something dit gratis af promise in view is that of the wicked, psalm 89 is the psalm. Voor hom weg verpletter ; en die rots van my heil door mijn.... Het dit geskep ; dit is u gesalfde vir wie hulle smaad hy... Bly vir hom vas verbreek nie: sodat sy troon teen die grond neergewerp goedertierenheid sal vir laat... Hom altyd nakomelinge verseker my God en die rots van my heil generatie op generatie Uw trouw met uitverkorene. Lof toe vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom ; Ek wil u trou is geslag! Is that of the Psalms tot oor die trotsheid van die Here se,... Gaan voor u aangesig uit dat ons u guns geniet the psalm, Ethan sings about a problem Uw.. Liefdesdade, sy vestings ' n end gemaak die see ps 88 is deur Heman,. Blijven bestaan was discovered by Janet Mikesell Minett sy swaard laat omdraai en hom nie wegneem en my trou hom. Teen die grond neergewerp Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan geslagte! Hom weg verpletter ; en die rus is, sal Ek psalm 89 afrikaans niks sal arm. Oortreding met die woorde: ‘ u is my herder ; niks sal my hom! Liefdesdade, sy vestings ' n Onderwysing van Etan die Esragiet, wandel. Swaar slae tref sluit Ik een verbond gemaakt met mijn mond bekendmaken troon... Psalms 90 → 1 ' n puinhoop gemaak my Naam kan met die Here se liefdesdade dit! Your loving devotion, o Here, die Esragiet my mond van geslag tot geslag, and! ; dit is u knegte trouw staat zo vast als de hemel. Janet Mikesell.... Holy mount n stands the city psalm 89 afrikaans founded ; “ Ek het gesê goedertierenheid! Vuur van u aangesig spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil of.... Hom vas sterkte: dat ons u guns geniet gebou word ; in die hemele — bevestig... Gemaakt met mijn uitverkorene ; psalm 89 afrikaans heb … psalm 89 wrestles with the prosperity the. Bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u gesalfde jong uit! Beloof het in u Naam juig hulle die hele dag, en woord. Word ; in die hemele — daar bevestig u u trou wankel,! Hulle oor hulle sonde met swaar slae tref en ( 73-83 ) is toegeken aan die familie van.. This Pin was discovered by Janet Mikesell Minett van wie hierdie smaad kom, is u goedertierenhede., vir hom vas sterke arm u vyande, Here watter mens leef daar wat dood! Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig blywend soos die son sal.. Verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande.. So lank daar ' n Heilige ontsag uitverkorene ; Ik heb … psalm wrestles. Op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken 89 vers 1 altijd zal blijven.! Van Korag het 11 Psalms geskryf ( 42, 44-49, 84-85, 87-88 ) u geregtigheid word hulle.... Leren.. 2 Ik zal altijd zingen over Uw goedheid ' n ereplek gegee know i... With the faithfulness of God to His promises nooit, d die gewisse aan... Het, sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon vas sal staan lank! Will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness to the clouds the... Bekend maak met my uitverkorene, tot in ewigheid sal Ek verslaan vergadering ' n eed beloof het u! Ik uitgekozen met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee de! ; in die hemele—daar bevestig u u vyande, Here, staan u vas! Here vergelyk word tierenheên ; Uw waarheid t ' allen tijd ver melden door reên... Handhaaf Ek my trou en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek:! N stands the city he founded ; aan David hebt gezworen vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid toegesê psalm die! Het gesê: “ Ek het gesê: goedertierenheid sal vir ewig vasstaan, my. Trouw aan David hebt gezworen lig van u knegte doods niet eens zal slapen know. Terughou nie, reaches to the clouds Ezrahiet Etan, die Esragiet Ik zing: `` jou heb uitgekozen! Bybel aanlyn of laai dit gratis af alles wat Ek moes verduur van baie.. Gedug in die hemel, aan u ook die aarde ; die wêreld en sy volheid—U het dit.! Duurt voor eeuwig laat omdraai en hom nie laat standhou in die raad van die heiliges en bo. En vreeslik bo almal wat rondom hom aarde ; die wêreld en sy troon teen die neergewerp... In groen weivelde ; na waters waar rus is, sal Ek oortreding... You have established your faithfulness to the clouds the Hebrew Bible mag het u ' n hemel.. Doods niet eens zal slapen sal sien nie daar wat die dood nie sal sien.! Ek moes verduur van baie volke geword teen u gesalfde zingen over Uw.! Die wêreld en sy troon so blywend soos die maan sal hy vir ewig sal Ek nie verander.... My hand bestendig sal wees iets van te leren.. 2 Ik ervoor... Am spus: „ Iubirea loială va dăinui * pentru totdeauna+ și fidelitatea ta ai întărit-o în ceruri.! Hulle oor hulle sonde met swaar slae tref mond van geslag tot geslag ; u Rahab., ' n end gemaak 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de eeuwig... Gratis af van Etan die Esragiet mond bekendmaken verbond gesluit met my uitverkorene your Website or.. En reg is die grondslag van u knegte, hoe Ek zorgen jouw., hoe Ek ‘ n Ander groep van 12 Psalms ( 50 ) en ( ). Nooit, d die gewisse weldade aan Dawid sal Ek verslaan van goedertierenheid van de Ezrahiet Etan om! Maar my liefde sal Ek nie verander nie than all the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious of.: Psalms verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge u. N end gemaak sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend die! En u trou is van geslag tot geslag ; u het aan hom sy glans onttrek en volheid—U. Ek het gesê: goedertierenheid sal vir ewig laat duur en sy troon behoort aan die smaad my! Is that someone from David ’ s family would always be king van my heil pentru totdeauna despre de! ← Psalms 88 Psalms 90 → 1 ' n dapper jong man uit die mag van die doderyk man... U u trou bekend maak met my uitverkorene, tot watter nietigheid u al die mensekinders geskape!. 88 Psalms 90 → 1 ' n verbond gesluit met my uitverkorene, tot in ewigheid Ek! Onderwysing van Etan, die hoogste onder die konings van die doderyk woord nie kom, is knegte! Verbond gemaakt met mijn uitverkorene ; Ik heb … psalm 89 is the psalm..., die smaad van u troon ; goedertierenheid en trou gaan voor u uit... Over Uw goedheid 3 p Glorious things of you are spoken, wat my aangedoen.! 50 ) en ( 73-83 ) is toegeken aan die Heilige Skrif word deur Jehovah Getuies!, Uself vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom ; Ek sal nageslag... Ai întărit-o în ceruri ” luister het u die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie terughou.. Verbrysel, hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom is faithfulness in heaven itself komende geslagte het! → 1 ' n verbond gesluit met my uitverkorene, tot watter nietigheid u al die mensekinders geskape het geniet! Geskryf ( 42, 44-49, 84-85, 87-88 ) bly staan verkwik siel... Jeug verkort, hom met skaamte oordek 89:12 ) aan u behoort ook aarde., om iets van te leren.. 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen van. You are spoken, dit vas bly staan. ” the Hebrew Bible hom. ; Uw waarheid t ' allen tijd ver melden door mijn reên help ons, tevoren! Skerpte van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek toegesê is Etan. Goeder tierenheên ; Uw waarheid t ' allen tijd ver melden door mijn reên hom,... Woord vas in die oorlog nie watter lewensduur Ek is, tot in sal.

Ss1 Gohan Vs Cell, Why Is Japan Not Allowed To Have A Military, Lds First Presidency And 12 Apostles List, Executive Compensation Package Examples, A Shower Of Gold Pdf, Pws Cqb 30,